Szyb „Sylwester”

Pierwsze prace poszukiwawcze węgla na Wypandowie rozpoczęto w roku 1819. Znad przepływającego tam potoku, wydrążono w kierunku wzniesienia 56-metrową sztolnię. W pobliżu tej sztolni nazwanej „Sylwester” zgłębiono trzy płytkie szyby: „Oscar” (27m), „Oswald” (24m) i „Gustaw” (25m). Tam wybudowano też cechownię, stanowiącą jakoby centrum nowej kopalni „Sylwester”, która po uzyskaniu nadania górniczego rozpoczęła w 1832 roku wydobycie węgla. Kolejnych, ponad 20 płytkich szybów wykopano na zboczach wzgórza położonego między Biertułtowami
a Niedobczycami. Urobek, a z niektórych szybów również wodę wyciągano ręcznymi kołowrotami. Do dziś na zaoranych wiosną lub jesienią polach można zaobserwować czarne plamy w miejscach, gdzie znajdowały się niegdyś szyby.
Pierwszym właścicielem kopalni był radca ekonomiczny Karol, Fryderyk, Augustyn Cuno z Raciborza. Potem przeszła w ręce innych zmieniających się gwarków, wśród których byli: urzędnicy, sekretarze sądowi, kupcy, aptekarz – ludzie w owych czasach majętni – przyszli kapitaliści. Żywot „Sylwestra” jako samodzielnej kopalni był krótki. W 1834 roku nastąpiła konsolidacja kopalni „Sylwester” z sąsiadującą kopalnią „Hoym”. Nowy zakład pod nazwą „Skonsolidowana Kopalnia Hoym w Biertułtowach”, po przeprowadzeniu robót udostępniających, kontynuował wydobycie z pola „Sylwester”, korzystając z niektórych starych pogłębionych lub nowobudowanych szybów.

Ciekawostki:

  • W 1833 roku kopalnia „Sylwester” zatrudniała 79 osób w tym: 1 sztygara, 1 miercę węgla, 36 rębaczy i 41 pozostałych robotników.
  • Do terenu kop. „Sylwester” przylegało pole górnicze „Biertułtowy” zgłoszone w 1838r. Zajmowało teren od Wypandowa do obecnej ul. Hallera. Kop. „Biertułtowy” nie rozpoczęła samodzielnego wydobycia. W 1841 roku nastąpiła jej konsolidacja z kop. „Hoym”.
  • W rejonie dawnej kopalni „Sylwester” mieści się obecnie pierwsza na przemysłowej części Śląska tężnia solankowa

    wk1b7107